puhtaasti


Hämeenkadun liikennevaloetuuksia saatiin käyttöön perjantaina 6.2.
Paikkurilla kulkeville parannuksesta oli heti havaittavissa hyötyä.
Järjestelmää pyritään virittämään edelleen.
Toivottavasti myös matkaliput tilataan ja ladataan mahdollisimman usein netin kautta.
Myös tämä parantaa aikataulujen täsmällisyyttä ja lisää matkustusmukavuutta.
Kadut ovat edelleen paikkapaikoin erityisen liukkaita.
Liukkaus on hyvä huomioda kun ulkona liikutaan.

Nollan tietämillä pyörivä lämpötila aiheuttaa erityistä liukkautta.
Tämä liukkaus häiritsee busseja, sekä muuta liikennettä jonka seassa bussit liikkuvat.
Erityisen liukasta on uusi, tamppaantunut, lumi.
Liikennevaloetuuksien parannusten toivotaan parantavan paikkurin täsmällisyyttä helmikuun aikana.

Palvelubussilla tehtiin vuonna 2014 uusi asiakasmääräennätys.
Vuonna 2014 palvelubussin yhdeksällä reitillä tehtiin yhteensä yli
14000 matkaa. Nousua vuoteen 2013 kertyi viitisen prosenttia.

Hyvinkään paikallisliikenteessä linjoilla 1-6 tehtiin 767 400 matkaa vuonna 2014.
Kilometrejä kertyi noin 500 000. Matkustajamäärä laski ennätysvuodesta 2013 noin yhden prosentin.

Paikallisliikenteen matkustajamäärä jatkoi nousua. 2013 tehtiin Hyvinkään paikallisliikenteessä, ennätyksellisesti, yli 775 000 matkaa. Edellisvuodesta matkustajamäärä kohentui 7,7 %.
Liikennettä lisättiin toukokuun ja elokuun lopun osalta, kun talviaikataulun voimassaoloaikaa jatkettiin kouluvuodeksi. Tästä johtuva liikenteen lisäys oli n. 4 %.

Keskustan liikenteen hidastuminen sekä lisääntyneet asiakkaat lisäsivät paineita aikataulussa pysymisen osalta. Ongelmaa pyritään helpottamaan siirtämällä bussikorttien latausta internettiin, liikennevaloetuuksin sekä reaaliaikaisella linja-autojen seurannalla.
Internetpohjainen korttien lataus ja myynti tulivat mahdollisiksi joulukuussa -13. Markkinoinnin ja uusittujen sivujen ansiosta nettimyynti saadaan kunnolla vauhtiin alkuvuodesta 2014.
Hyvinkään kaupungin kanssa toteutettava reaaliaikainen bussien paikkatieto ja liikennevaloetuusjärjestelmä oli tarkoitus saada toimintaan jo loppuvuodesta 2013. Muutamasta viivästyksestä johtuen järjestelmä on hieman myöhässä. Käyttöönoton ensimmäiset vaiheet tapahtuvat kuitenkin heti tammikuussa 2014. Järjestelmä helpottaa erityisesti linjojen 4 ja 5 aikataulussa pysymistä. Näiden parannusten myötä toivotaan, että koko paikallisliikenteen luotettavuus paranee. Pitemmällä tähtäimellä palvelua parantaa, monin eri tavoin, vasta mahdollisesti toteutuva paikallisliikenteen terminaali Hämeensillalle.

Hyvinkään paikallisliikenteeseen otettiin kesällä käyttöön uuden mallinen VDL Citea LLE –kevytlinja-auto. Tavoitteena on pienentää edelleen polttoaineen kulutusta ja kuljettaa asiakkaat mahdollisimman pienillä päästöillä. Paikallisliikenteestä n. 55 % ajettiin Euro 5/EEV, ja 25 % Euro 4, päästötason linja-autoilla vuonna 2013.
Lähipäästöt ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina. 2013 paikallisliikenne Hyvinkäällä tuotti 36 % vähemmän häkää, 40 % vähemmän typen oksideja, 45 % vähemmän haihtuvia hiilivetyjä ja lähes 70 % vähemmän pienhiukkasia eli partikkeleita kuin vuonna 2007. Matkoja tehtiin kuitenkin 250 000 enemmän vuonna 2013 kuin vuonna 2007.
Laskelma perustuu VTT:n yksikköpäästöt henkilökilometrillä laskelman arvoihin.