Hankkeet

Tunnistepohjaisen lippu- ja rahastusjärjestelmän kehityshanke 2022

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt yritykselle, Hyvinkään Liikenne Oy:lle, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tukea on myönnetty Hyvinkään paikallisliikenteen lippu- ja rahastusjärjestelmän kehittäminen tunnistepohjaiseksi -hankkeeseen.

Tavoitteena 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.